PREPORUČITE:

17. 11. 2011.

AWSurveys - Posao kod kuće

NAPOMENA: Program je promenjen, tako da je sada zarada dosta smanjena i opis u nastavku ne odgovara trenutnoj ponudi. 


Opis posla:
Popunjavanje anketa
 
Uputstvo:
Sajt na kome se pojavljuju ankete koje treba ispunit je AWSurveys
Obično se radi da u par rečenica opišete sajt koji ste pogledali. Za taj posao dobijate od 1$ do 4$. Isplata se vrši preko PayPal-a i AlertPay-a. Za ljude iz Srbije preporucujem AlertPay pošto PayPal još uvek ne funkcioniše.

Dok ispunjavate anketu trudite se da date adekvatne primedbe. Pohvale im mnogo ne znače. Znači budite objektivni i sve što primetite da ne valja, svojim rečima opišite. Spamove sankcionišu, tako da ih izbegavajte.Detalji:
Da biste kreirali nalog idite na sajt AWSurveys i kliknite na "Create A Free Acount" i popunite  sledeća polja (bez š, đ, č ili áéö):
  • Username-ID: vaš nadimak.
  • Password:  lozinka treba da bude od 7-15 karaktera
  • First Name: ime
  • Last Name: prezime
  • Gender: pol    female: žensko / male: muško
  • Age: godine
  • Email adress:  email adresa
Pojaviće se polje za zaštitu, treba prekucati karaktere sa slike. Ako ste to uradili registracija je gotova.


Pojavljuje se nova stranica, sa tekstom
The Following Surveys are Available: ( sledeći upitnici za istraživanje su dostupni)
    Welcome Survey -- A $6.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    A $4.00 Website Evaluation is Available.
      
    An  November Bonus Website Evaluation is Available.
Kliknite na prvi (Welcome Survey -- A $6.00 Website Evaluation is Available), otvoriće se nova stranica, gde piše da će te dobiti 6$ ako kliknemo na Start Surveys Now.5. 
Pojaviće se dva polja, koja trebaš popuniti na engleskom. Tu mežete staviti na primer sledeće fraze:
1.This is an excellent site!
2.I shall advise it to all!
3.I very much liked this site!
4.It is an interesting site!
5.I think this site should see more people!
Napominjem ponovo Budite originanli!!! Ako se traži komentar u dve rečenice onda napišite dve rečenice! Niko ne želi da daje pare za SPAM.

Kliknite na gornjem delu stranice na karticu „Invite Friends" Malo niže ćete naći „Your Direct Referring Link is below Invite Friends". Taj link treba postali vašim prijateljima i za svakog prijatelja kojeg preporučite dobijate 1.25 dolara.